Hulpverleningsaanbod

Mensen botsen in hun leven op lijden, zorgen, verandering, …, dit is volkomen normaal. Het merendeel van deze dingen kunnen we zelf (alleen of met anderen) hanteren. Soms hebben we echter wat professionele hulp nodig. Dit hebben we vroeg of laat allemaal nodig en is een normaal onderdeel van het leven. Maar hoe vinden we de juiste hulp? Waar kunnen we terecht? Dat is een moeilijker verhaal.

Hier willen we een beperkt overzicht geven van het hulpverleningsaanbod in Vlaanderen
en Brussel.

De meest aanspreekbare hulpverleningsbron die de meeste mensen onder ons bezitten is de huisarts. Deze kan samen met jou gericht zoeken waar je nood aan hebt en wat er in je omgeving aanwezig is. Een huisarts heeft beroepsgeheim en is er om je te helpen. Aarzel niet om deze aan te spreken.

Het lijkt ons weinig zinvol om alle organisaties op te sommen. Zeker omdat iemand dat werk al gedaan heeft. Op de Sociale Kaart website (desocialekaart.be) vind je alle zorgvoorzieningen en zorgverstrekkers in Vlaanderen en Brussel met hun contactgegevens. Je kan zoeken op wie of wat je zoekt OF in welke regio je zoekt.

Vanuit Aut & Out willen we toch een lijst maken van instellingen waar je terecht kan met autisme of LGBTQ+ vragen. De meeste hiervan zijn tevens te vinden op de website van de sociale kaart.

Algemene hulpverleningsorganisaties

Specifiek voor autisme

 • Autisme Chat
  https://autismechat.sittool.net/
  Online hulpverleningskanaal waar mensen met autisme en/of personen uit hun netwerk terechtkunnen met hun vragen en/of verhaal – citaat van de website
 • Het Raster – aanbod per regio
  https://www.hetraster.be/
  Het Raster vzw staat voor het realiseren van een ambulant hulpverleningsaanbod op maat van personen met autisme. Onze dienstverlening heeft een onafhankelijk, vraaggestuurd, tijdelijk en ambulant karakter. – citaat van de website
 • PASS-groepen
  https://passgroepen.be/
  PASS is een vereniging van autonome zelfhulpgroepen voor (jong-)volwassenen met een vorm van autisme, of een sterk vermoeden daarvan, zonder verstandelijke handicap. – citaat van de website
 • Auticoaches
  Ambulante zorgen voor vragen en begeleiding rond autisme. Niet allemaal opgenomen in de sociale kaart.
 • Vlaamse Vereniging Autisme: belangenbehartiging, vorming en informatiecentrum
  https://autismevlaanderen.be/
 • Participate!: informatiecentrum
  https://www.participate-autisme.be/
  De website van Participate! heeft een lijst van alle erkende referentiecentra autismespectrumstoornis (= diagnosecentra erkend door de overheid).
 • Autisme Centraal: vormingsdienst en informatiecentrum
  https://www.autismecentraal.com/
 • Liga Autisme Vlaanderen: aanvullend aan de 3 bovenstaande organisaties, bundelt de Liga Autisme Vlaanderen krachten vanuit de professionele zorgsector.
  https://www.ligaautismevlaanderen.be/
 • Dienst OndersteuningsPlan (DOP)
  https://www.vaph.be/documenten/diensten-ondersteuningsplan-dop
  Deze dienst helpt bij het aanvragen van ondersteuningen bij het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap) – niet enkel voor autisme.

Ook hier geldt: kijk op de sociale kaart. Er zijn tal van organisaties (groot en klein) per regio. Ze allemaal opnoemen zou ons te ver leiden.

Specifiek voor LGBTQ+

 • Lumi
  https://www.lumi.be/
  Anonieme dienstverlening (telefonisch via 0800 99 533 of via chat of per e-mail) – citaat van de website
 • Çavaria Antwerpen
  https://www.cavaria.be/
  Çavaria is de Vlaamse belangenverdediger van LGBTI-mensen en koepel van LGBTI-organisaties. Aangesloten organisaties in jouw regio vind je hier: https://cavaria.be/verenigingen
 • Het Roze Huis
  https://www.hetrozehuis.be/
  Informatiepunt en ontmoetingsplaats voor de regenbooggemeenschap in de stad en provincie Antwerpen, en thuisbasis van Aut & Out.
 • Transgender Infopunt (TIP)
  https://transgenderinfo.be/
  Voor al je vragen over het transgenderthema.
 • Gendervonk
  https://gendervonk.be/
  Gendervonk, ontwikkeld door het Transgender Infopunt, is een website specifiek gericht op het ondersteunen van transgender personen en ouders van transgender jongeren.
 • LGBTQ+ Network / Think Different VZW
  https://www.lgbtqplusnetwork.be/
  LGBTQ+ Network is een volledig vertrouwelijke online LGBTQIA+ community en hulplijn. Zij geven gratis advies en zoeken samen een oplossing op maat. 

Alweer de gouden leidraad: kijk zeker op de sociale kaart voor het aanbod in je buurt.

Wie nog vragen heeft kan en mag deze natuurlijk nog stellen (zie onze contactpagina). We proberen je zo goed mogelijk bij te staan.

“Our greatest glory is not in never falling. But in rising everytime we fall.”

— Confucius