Veelgestelde vragen

Over activiteiten

Voor wie zijn de activiteiten van Aut & Out bedoeld?

Aut & Out organiseert activiteiten en ontmoetingsplekken voor LGBTQIA+ / queer volwassenen met autisme. Ook als je nog twijfelt aan je geaardheid (lesbisch, homoseksueel, biseksueel, aseksueel, panseksueel, …) of genderidentiteit (transgender, non-binair, genderfluïde, …), of een vermoeden van autisme hebt maar geen diagnose, ben je van harte welkom. Als je je bij ons goed voelt, dan hoor je erbij. Het is ons doel een gemeenschap te vormen waar je jezelf kan zijn zonder iets te moeten uitleggen, waar je je aanvaard kan voelen, waar je gelijkgestemden kan ontmoeten en waar we elkaar kunnen ondersteunen.

Onze activiteiten horen in de eerste plaats een safe(r) space te zijn, waar mensen open kunnen zijn over zichzelf. Daarom zijn ze niet bedoeld voor personen die niet tot onze doelgroep behoren (zoals ouders van, partners van, begeleiders, …). Enkel activiteiten waarbij dit uitdrukkelijk op voorhand vermeld is, zijn open voor personen buiten de doelgroep.

De bijeenkomsten zijn gericht op volwassenen met een normale of hoge begaafdheid. Mensen met een (licht) verstandelijke beperking zijn in principe welkom, maar houden er best rekening mee dat Aut & Out georganiseerd wordt door vrijwilligers die zelf tot de doelgroep behoren. Er zijn geen ‘begeleiders’ bij Aut & Out. Het is daarom belangrijk dat je zelfstandig mee kunt doen in de groep.

Wie nemen er deel aan activiteiten? Wat is de samenstelling van jullie groep?

Er zijn meestal een 10 à 20 aanwezigen op een activiteit (deelnemers & teamleden).

Naar onze activiteiten komen er personen van alle leeftijden, van 18 tot 60+. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers ligt momenteel rond de 35 jaar.

Meestal is het een goede mix van mannen, vrouwen en non-binaire personen, met een opvallend groot aandeel non-binaire en transgender personen vergeleken met de doorsnee bevolking.

Qua seksuele & romantische oriëntatie is de groep heel divers.

Er zijn ook veel personen die naast autisme nog een andere neurodivergentie, beperking, of aandoening hebben (comorbiditeit). Bv. ADHD, angststoornis, PTSS, PDS, …

Ik wil naar een activiteit of online babbel komen, maar ik twijfel of durf niet zo goed. Wat nu?

Je bent hier zeker niet alleen in! Het gebeurt wel vaker dat er mensen zijn die zich onzeker voelen om deel te nemen aan een activiteit. Daarom zetten we bewust in op laagdrempelige activiteiten. Maar het is zeker mogelijk dat er voor jou drempels zijn waar wij ons nog niet bewust van zijn. Je mag ons altijd contacteren, dan bekijken we samen hoe we kunnen helpen om je drempelvrees weg te nemen, bijvoorbeeld door bepaalde aanpassingen. Zaken die één iemand helpen, zijn vaak ook nuttig voor anderen!

Bij offline activiteiten (fysiek, niet online) is er altijd een onthaler aanwezig om je een warm welkom te heten in een gezellige en rustige, prikkelarme ruimte.

In het geval van praatactiviteiten, waar we met elkaar in gesprek gaan over vooraf bepaalde thema’s, maken we altijd een gespreksleidraad. Dit is een document met een overzicht van wat we allemaal zouden kunnen bespreken, en wat vragen en voorbeelden om je aan het denken te zetten. Deze gespreksleidraad is altijd op voorhand beschikbaar, zodat je jezelf kunt voorbereiden indien je dat wilt.

Tijdens onze online activiteiten (bv. via zoom meeting) mag je altijd gebruik maken van het chatvenster. We houden het chatvenster in het oog en reageren ook op wat er daarin geschreven wordt. Je camera / webcam aanzetten mag, maar dit moet zeker niet als je daar niet comfortabel bij voelt. Hetzelfde geldt ook voor je microfoon, het is evengoed mogelijk om enkel via getypte chat deel te nemen aan het gesprek.

Tijdens onze online babbels op Discord kan je gebruik maken van het kanaal #tekst-tijdens-bellen voor getypte berichten. Ook hier geldt dat je microfoon aan mag, of uit als je dat fijner vindt. Zo kun je als een soort podcast naar het gesprek luisteren, en enkel reageren via getypte chat wanneer je dat wilt. Bij een online babbel wordt doorgaans de camera / webcam niet aangezet, zodat het meer lijkt op een telefoongesprek dan op een videovergadering.

Hoe kan ik op de hoogte blijven van de activiteiten?

Er zijn hiervoor meerdere mogelijkheden.

  • Via de activiteitenkalender. Je kunt op de Aut & Out activiteitenkalender pagina rechts onderaan op “Abonneer op kalender” klikken, om de kalender toe te voegen aan je eigen Google Calendar of iCalendar.
  • Via de Teamup kalender. Je kunt emailherinneringen voor activiteiten instellen als je een Teamup account aanmaakt. Meer informatie hierover kun je vinden op de Uitgaanskalender pagina.
  • Via Facebook. De activiteiten worden steeds toegevoegd op onze openbare Facebook pagina.
  • Via de Discord chat. De activiteiten worden steeds toegevoegd in het kanaal #activiteiten-en-aankondigingen-aut-en-out, linksboven in de lijst met kanalen in onze Discord chat server. In het kanaal #opties-instellen kun je aanduiden of je meldingen wilt ontvangen van nieuwe activiteiten.
  • Via de PASS nieuwsbrief. Je kunt je abonneren op de PASS nieuwsbrief, dan krijg je elke maand een mail met alle activiteiten die worden georganiseerd door de PASS groepen (waar Aut & Out er één van is). Meer informatie over hoe je je kunt abonneren vind je op de website van de PASS groepen.
    Let op: omdat deze nieuwsbrief slechts 1 keer per maand verstuurd wordt, is de informatie hierin niet altijd up to date. We raden dan ook aan om één van de andere bovenstaande kanalen te checken vóór een activiteit, om zeker te zijn dat je alle actuele informatie hebt.

Waarom zijn er geen activiteiten in mijn regio?

Antwerpen was toen Aut & Out van start ging een logische keuze als thuisbasis wegens een aantal redenen. Dankzij een aantal vrijwilligers van regio Gent kunnen daar nu ook maandelijks activiteiten doorgaan. Momenteel is het kernteam nog niet groot genoeg om op meer locaties activiteiten te organiseren.

Wil je graag Aut & Out activiteiten dichter bij huis, en heb je zin om die zelf te organiseren? Dit kunnen we alleen maar toejuichen! Contacteer ons en we bekijken samen wat de mogelijkheden zijn en welke ondersteuning we hiervoor kunnen bieden.

Over Aut & Out

Wat doet Aut & Out?

Aut & Out organiseert activiteiten en ontmoetingsplekken voor en door LGBTQIA+ / queer volwassenen met autisme. Verder houden we ons bezig met belangenbehartiging en zichtbaarheid van onze doelgroep in België, bv. door samen te werken met andere organisaties en onderzoekers, en door onze aanwezigheid op evenementen en sociale media.

Waarvoor staat de naam “Aut & Out”?

De “Aut” staat voor autisme. De “Out” staat voor coming-out, en maakt de link met de LGBTQIA+/queer gemeenschap. Wij zijn tot op heden de enige werking in België die zich focust op deze (frequent voorkomende) intersectionaliteit.

Waarvoor staat het logo van Aut & Out?

Het logo is een combinatie van een ampersand (&) en het symbool voor oneindigheid (∞), in regenboogkleuren. De regenboogkleuren verwijzen naar de LGBTQIA+/queer gemeenschap, en een regenboogkleurig oneindigheidssymbool wordt vaak gebruikt als symbool voor neurodiversiteit. Hiermee symboliseren we dat onze gemeenschap zich bevindt op het kruispunt van deze twee groepen.

Meehelpen

Ik wil graag vrijwilliger worden! Hoe kan ik dit worden?

Vrijwilligers die ons team willen komen versterken zijn altijd welkom. Dit kan op verschillende manieren, zowel ondersteunend als organisatorisch. Je takenpakket bepalen we samen in onderling overleg, en we staan zeker open voor ideeën die je zelf mogelijk hebt. Meer informatie hierover vind je op deze pagina.

Ik wil/kan momenteel geen vrijwilliger worden, maar ik wil wel graag helpen. Wat kan ik doen?

Je kan op heel veel manieren helpen!

Bijvoorbeeld door onze bekendheid te vergroten: deel onze berichten op sociale media, en vertel over ons tegen vrienden, familie, collega’s en hulpverleners.

Ook als je meedoet met activiteiten help je al enorm veel, want hoe meer zielen, hoe meer vreugd! Hetzelfde geldt als je actief meebabbelt en het gezellig maakt op de Discord chat.

Verder kun je ons financieel steunen, zoals op deze pagina omschreven wordt.

En van ideeën voor activiteiten of suggesties om onze werking te verbeteren worden we ook helemaal blij!