De activiteiten van Aut & Out worden georganiseerd voor én door LGBTQIA+ / queer volwassenen met autisme.

Wij houden ons bezig met ontmoeting, belangenbehartiging en zichtbaarheid van onze doelgroep in België, geïnspireerd door het Nederlandse initiatief AutiRoze.

Ook als je nog twijfelt aan je geaardheid, of een vermoeden van autisme hebt maar geen diagnose, ben je bij ons absoluut welkom!

Bijeenkomsten

Vind de eerstvolgende activiteit(en) in de kalender!

We komen iedere 1ste zaterdag van de maand samen in het Roze Huis in Antwerpen, in een gezellige en rustige, prikkelarme ruimte. Het soort activiteit varieert, maar regelmatig zijn er praatactiviteiten waarbij we met elkaar in gesprek gaan over vooraf bepaalde thema’s. We doen dit aan de hand van een vragenlijst (op voorhand beschikbaar) om indien nodig houvast te bieden tijdens het gesprek.

Onze intentie is om zo laagdrempelig mogelijk te zijn. Heb je wat last van drempelvrees, of suggesties hoe we onze toegankelijkheid kunnen verbeteren, dan mag je ons altijd contacteren en bekijken we samen wat we hieraan kunnen doen.

Onze bijeenkomsten horen in de eerste plaats een safe(r) space te zijn. Daarom zijn ze niet bedoeld voor personen die niet tot onze doelgroep behoren (zoals ouders van, partners van, …). Enkel activiteiten waarbij dit uitdrukkelijk op voorhand vermeld is, zijn open voor personen buiten de doelgroep.

De bijeenkomsten zijn gericht op volwassenen met een normale of hoge begaafdheid. Mensen met een (licht) verstandelijke beperking zijn in principe welkom, maar houden er best rekening mee dat Aut & Out georganiseerd wordt door vrijwilligers die zelf tot de doelgroep behoren. Er zijn geen ‘begeleiders’ bij Aut & Out. Het is daarom belangrijk dat je zelfstandig mee kunt doen in de groep.

Vind ons op sociale media

Nieuws

In de media

Een overzicht van alle keren dat Aut & Out in de media is verschenen vind je hier.